انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comدانلود

دانلود کتاب و جزوه

آموزش سریع QuartusII

Reliability

CMOS VLSI.part1.rar

CMOS VLSI.part2.rar

CMOS VLSI.part3.rar

CMOS VLSI.part4.rar

- "اسلایدهای verilog"

Verilog Tutorial.rar

- "جزوه آزمایشگاه مدارهای منطقی"

Digital_Design_Lab.rar

 -"طراحی دیجیتال، به همراه مقدمه ای بر وریلاگ"، موریس مانو و مایکل چیلتی، ویرایش پنجم

Digital_Design_8154.rar

-"سازمان و طراحی کامپیوتر"، هنسی و پترسون

Comp_Org_and_Design_Pat.rar 

-"معماری کامپیوتر"، ویلیام استالینگز

Comp_Arch_a_Quant_Appr_Patt_Henn.rar  

-"سازمان و معماری کامپیوتر، طراحی برای کارایی"، ویلیام استالینگز

Comp_Org_and_Arch_Stallings.rar 

- "طراحی پردازنده پیشرفته"

Modern_Processor_Design.rar

- "حل المسائل کتاب معماری کامپیوتر موریس مانو"

Mano_CA_Solution.rar

- "معماری پنتیوم6"

p6des_6316.rar 

p6arc_6312.rar 

- "ریزمعماری کامپیوترهای خط لوله ای و سوپراسکالر"

THE MICROARCHITECTURE OF PIPELINED.rar

- "CUDA با مثال"

CUDA_by_Example.rar


دانلود نرم افزار

Proteus 7.1 SP2.rar

CodeVisionAVR_2.05.3_Std.rar


 

   دانلود : Digital_Design_Lab.rar           حجم فایل 1452 KB
   دانلود : Digital_Design.rar           حجم فایل 2274 KB
   دانلود : THE MICROARCHITECTURE OF PIPELINED.rar           حجم فایل 5194 KB
   دانلود : CUDA_by_Example.rar           حجم فایل 1555 KB
   دانلود : p6des.rar           حجم فایل 822 KB
   دانلود : p6arc.rar           حجم فایل 119 KB
   دانلود : Mano_CA_Solution.rar           حجم فایل 3356 KB
   دانلود : Proteus 7.1 SP2.rar           حجم فایل 42667 KB
   دانلود : CodeVisionAVR_2.05.3_Std.rar           حجم فایل 16949 KB
   دانلود : Modern_Processor_Design.rar           حجم فایل 12668 KB
   دانلود : Comp_Org_and_Arch_Stallings.rar           حجم فایل 2950 KB
   دانلود : Comp_Arch_a_Quant_Appr_Patt_Henn.rar           حجم فایل 9633 KB
   دانلود : Comp_Org_and_Design_Pat.rar           حجم فایل 5607 KB
امتیازدهی
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.