انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comسوابق شغلی
1

- مدیر عامل شرکت فنی و مهندسی "هادی یاور الکترونیک"

2

- عضو هیات مدیره شرکت تعاونی تحقیقاتی "هادی پژوه"

3

- مديرگروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، از سال 86 تا سال 90

4

- مديرگروه كامپيوتر دانشكده فني و حرفه اي سماء برادران تبريز، از سال 84 تا 88

5

- مديرگروه كامپيوتر دانشكده فني و حرفه اي سماء سهند، از سال 84 تا 88

6

- مسؤول گروه رباتيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، از سال 86 تا 91

7

- عضو هیات علمی کارگروه تخصصی ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان آذربایجان شرقی از سال 91

8

- رئیس کارگروه تخصصی ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان آذربایجان شرقی، از سال 91 تا 93

9

- عضو سابق هیات علمی کمیته انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.