انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comدروس آموزشی

دروس کارشناسی:

 • مدارهای منطقی
 • معماری کامپیوتر
 • مدارهای منطقی پیشرفته
 • مبانی الکترونیک ديجيتال
 • ریزپردازنده
 • طراحی VLSI
 • سیستم های عامل
 • آزمایشگاه مدارهای منطقی
 • آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 • آزمایشگاه ریزپردازنده

دروس کارشناسی ارشد:

 • معماری کامپیوتر پیشرفته
 • پردازنده های شبکه ای
 • امنیت شبکه
 • مباحث ويژه در شبکه های کامپيوتری
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.