انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comتحقیق و پژوهش

 

عنوان

موسسه حمايت کننده

طراحي و ارزيابي يک الگوريتم جديد جهت زمانبندي گراف وظايف در سيستم هاي محاسباتي همگن - همکار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

بررسي روش هاي رمزنگاري AES و ارائه روشي بهينه در رمزنگاري اطلاعات - همکار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

طراحي سيستم مسيريابي هوشمند براي ربات پرنده در محيط هاي شناخته شده - همکار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.