انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comسوابق تحصیلی

-       کارشناسی برق الکترونیک

-       کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

-       دانشجوی دکترای تخصصی معماری کامپیوتر 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.