انگلیسی
شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comدانشجویان ممتاز

درس امنیت شبکه نیمسال دوم 95-94 (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)

 
پورفاخري خليلي محمد 20
حسن زاده اقدم امید 20
حسين دوست فائزه 20
فيروزي باری سمیه 20

 

درس معماری کامپیوتر پیشرفته نیمسال دوم 95-94 (کارشناسی ارشد نرم افزار)

 
نوروزي سیما  18

 

درس پردازنده های شبکه ای نیمسال دوم 95-94 (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)

 

رزمي مهدي 20
قاسمي احد 20
ولي زاده مهران 20


 


درس پردازنده های شبکه ای نیمسال اول 95-94 (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)

 
امید حسن زاده اقدم 20
علی چایچی زاده 19/5
مهدیه عبداله زاده مرادی 19/5

 

درس معماری کامپیوتر پیشرفته نیمسال اول 95-94 (کارشناسی ارشد نرم افزار)

 
محسن ابری 20
منیره شهبازی 19
محمدعلی قراخانلو 19
سعید نصیرلو 18
وحید نیرپور 18

درس پردازنده های شبکه ای نیمسال دوم 94-93 (کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)

 

توحید حبیب زاده 19
محمدتقی سفیدگر 18
   

درس معماری کامپیوتر پیشرفته نیمسال دوم 94-93 (کارشناسی ارشد نرم افزار)

راحله وفایی 19.5
زهرا باغبانی 19
پیمان الهیاری 18.75
کمال الدین عزتی 18.5
اکبر بابایی 18.25
داریوش پیرعلیلو 18
هادی رنجی 18
ساسان اسدی 18
شهین ملک نیا 18
   

 

درس معماری کامپیوتر پیشرفته نیمسال اول 94-93 (کارشناسی ارشد)

 

نوید فرزاد 20
علی کارگر 19
بهزاد دودکانی 19
سولماز ناصری آذری 18

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.