انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comعلائق
 • طراحی دیجیتال
 • Embedded system design
 • شبکه های روی تراشه (N0C)
 • زبان های توصیف سخت افزار (HDLs)
 • طراحی سیستم های آزمون پذیر
 • طراحی مدارهای پرتراکم
 • سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS)
 • بیوانفورماتیک
 • Data Compression
 • Network Intrusion Detection
 • RFID
 • e-learning

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.