انگلیسی
شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧
Fmenu Not Found
ورود به سایت شخصی


علی اکبر دادجویان
aa_dadjouyan@yahoo.comHome

زمان ارائه سمینار درس مباحث پیشرفته در شبکه های کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات، چهارشنبه 13 بهمن راس ساعت 8:30 خواهد بود. حضور تمامی دانشجویانی که موفق به ارائه سمینار در کلاس نشده اند اجباری است.

aa_dadjouyan@yahoo.com

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.